Sunday, 29/05/2022 - 00:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC IA PẾT

Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam ngày 21/4

Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4 ở trường tiểu học Ia Pết đã phối hợp với nhân viên thư viện, đội, văn thể tổ chức cho các em đọc sách để khuyến khích việc đọc sách và văn hóa đọc trong nhà trường.

Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4 ở trường tiểu học Ia Pết đã phối hợp với nhân viên thư viện, đội, văn thể tổ chức cho các em đọc sách để khuyến khích việc đọc sách và văn hóa đọc trong nhà trường.